Videoportret door MaatschapWij

5 oktober 2017

Eerder deze week plaatste MaatschappijWij een stuk over Floor op hun website, met daarbij een mooi videoportret. Lees en kijk hieronder:

Verbinding via kunst en creativiteit brengt burger en gemeente tot elkaar

Verbinding is het belangrijkste woord in de vocabulaire van Floor Ziegler. Door het creatieve te activeren in de mensen om haar heen, ontstaan er culturele projecten, ontmoetingsplekken, menselijke architectuur en leefbare wijken. Haar bottom-up aanpak zorgt er voor dat er nieuwe gemeenschappen ontstaan en bestaande gemeenschappen weer hechter en zelfstandiger worden.  Als stadmaker, inspirator en katalysator is zij oprichter van meerdere succesvolle projecten waaronder broedplaats Het Concertgemaal. Wat is het geheim van haar succesvolle aanpak?

Floor was al als jonge twintiger actief als zakelijk leider en coach in de wereld van de klassieke muziek. Toen zij in 2006 naar het toen nog beruchte Amsterdam-Noord verhuisde, werd zij door het Amsterdams Fonds voor de kunst gevraagd om cultuurverkenner te worden. Hier richtte zij de Noorderparkkamer op, Noorderpark Trust, verschillende Broedstraten en broedplaats het Concertgemaal. Toen eenmaal de initiatieven op eigen benen konden staan, is Floor ook buiten Amsterdam begonnen met het verbinden van burger en gemeente, de leefwereld aan de systeemwerelden. 

‘Ieder mens is creatief, maar dat moet je wel aanraken.’

Met kunst barrières doorbreken

Zo organiseert zij nu de omgevingswandeling: simpelweg door te wandelen door buurten en wijken en zich te laten leiden door de mensen die zij ontmoet legt Floor verbinding tussen actieve bewoners, ondernemers, ambtenaren en wethouders. Daarnaast spot zij leegstaande plekken, bijzondere pleinen of parken waar zij vervolgens de lokale community aan verbindt. Het doorbreken van barrières tussen verschillende bevolkingsgroepen door middel van kunst is iets waar Floor zich met hart en ziel voor inzet.

Bekijk het MaatschapWij videoportret van Floor Ziegler