StadmakersOnline.nl

Sinds mei 2019 is het nieuwe platform www.stadmakersonline.nl in de lucht. Geïnitieerd door Floor Ziegler & Company om de vele waardevolle Stadmakers in het land meer zichtbaar te maken en sneller te kunnen verbinden aan opdrachtgevers. Bovendien om gespecialiseerde Stadmakers, lokale gemeenschappen, ervaring en kennis te kunnen delen met collega Stadmakers en andere belanghebbenden.
Stadmakersonline.nl is een platform binnen Gebiedsonline waar stadmakers, bestuurders, beleidsmensen, creatieven, projectontwikkelaars en anderen die een rol spelen in de ontwikkeling van (stedelijke) gemeenschappen zichtbaar worden. Het doel van het platform is om elkaar te kunnen vinden, te inspireren en samen te werken. De kracht van dit netwerk is dat alle actoren worden samengebracht en er nieuwe verbanden kunnen ontstaan die niet altijd vanzelfsprekend zijn in de offline wereld. De site is opgedeeld in thema´s en biedt de mogelijkheid om projecten te etaleren, vragen uit te zetten en bijvoorbeeld evenementen aan te kondigen. Het is een initiatief van Floor Ziegler en Teun Gautier en mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Amsterdam, AM, Stichting Doen en VSB Fonds en het richt zich op heel Nederland.

Initiatiefnemers Floor Ziegler & Teun Gautier zijn geïnterviewd over StadmakersOnline door AMuse, zie hieronder het interview

Interview stadmakerscooperatie-14