Cultuur als rode draad in Zuidplas

In opdracht van de gemeente Zuidplas is Floor Ziegler het project ‘Cultuur als rode draad in Zuidplas’ gestart. Zij heeft wandelingen gemaakt door een aantal dorpen van de gemeente Zuidplas op de voor haar kenmerkende manier: door zich te laten leiden door de mensen die zij hier ontmoet. Dit proces verloopt zeer informeel. Floor knoopt spontaan gesprekken aan met mensen die op haar pad komen en bezoekt lokale (cultureel) ondernemers.  De openheid, afstand, nieuwsgierigheid en haar ervaring in het benaderen van en luisteren naar mensen van alle soort maakt dat er veel ruimte is voor intuïtieve, onbevooroordeelde reacties en nieuwe ideeën.

Met als leidraad cultuur heeft Floor op deze manier de identiteit en cultuur van een wijk of dorp kunnen doorgronden en zo behoeftes, thema’s, dromen, talentvolle initiatiefnemers en ontwikkelmogelijkheden in kaart kunnen brengen.

Concreet betekende dit korte verslagen van de gesprekken met zichtbare en onzichtbare bewoners en ondernemers in de vorm van een blog, lijstjes met contactpersonen, thema’s, dilemma’s, ideeën, mogelijke locaties voor projecten en  een eerste overzicht van (nieuwe) kwartiermakers.

Nadat Floor de verschillende dorpen heeft bezocht volgde een bijeenkomst met de opdrachtgever, andere stakeholders en de mensen die Floor tijdens haar wandeltochten heeft ontmoet. In deze bijeenkomst heeft Floor hen een spiegel voorgehouden over de bevindingen in de dorpen. Daarnaast heeft Floor aan de hand van haar presentatie, met voorbeelden uit heel Nederland, de aanwezigen geïnspireerd en de creativiteit van de aanwezigen aangesproken. Hieruit volgde een gesprek tussen de aanwezigen. Op basis van dit gesprek is een keuze gemaakt uit een aantal thema’s, waarop we verdieping en meer verbinding willen aanbrengen. Er zijn verschillende ideeën voor concrete, nieuwe concepten of samenwerkingsprojecten ontstaan. Ook zijn er kwartiermakers opgestaan die energie willen gaan steken in meer verbinding tussen mensen en (culturele) instellingen in de verschillende dorpen van Zuidplas.

In een vervolgtraject zal Floor Ziegler ondersteunen in het vormen van een ondernemende coalitie in de dorpen, met lokale kwartiermakers aan het roer. Zij legt verbindingen die er nog niet lagen of die versterking behoeven. Denk bijvoorbeeld aan een initiatiefnemer die een bijzonder plan heeft, maar geen idee heeft hoe deze te realiseren.

 

Meer over dit project volgt.