Kracht van dorp en stad

In deze huidige tijd zien we steden als een netwerk van allerlei krachtenvelden: stromen van mensen, goederen, kennis en energie. Dat maakt steden tot broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen. In Deventer hebben Floor Ziegler en Chris Keulemans in het najaar van 2015 al een verkennend onderzoek gedaan om de stadmakers en broedplaatsen in de stad te identificeren. Deze stadmakers zijn met hun initiatieven heel krachtig, maar tegelijkertijd erg kwetsbaar.

De overheid wil faciliteren, maar hoe? Welke randvoorwaarden maken van een initiatief een succes? Op het platteland zien wij traditioneel een hogere betrokkenheid. Kan de stad hiervan leren?

Architectuurcentrum Het Rondeel bouwt haar positie als platform verder uit door het opzetten van een stadmakersnetwerk. Door Floor Ziegler zijn in 2015 al een aantal stadmakers met hun initiatieven in beeld gebracht. Uit de vele persoonlijke interviews blijkt, dat de stadmakers onafhankelijk van elkaar binnen hun eigen invloedsfeer aan de slag gaan. Regelmatig steken de initiatiefnemers veel tijd en energie in hun activiteit zonder financiële compensatie. Hier schort het dan ook vaak aan: initiatiefnemers missen een startfinanciering om spin-off effecten te creëren, lopen aan tegen regelgeving en de “eilandjescultuur”. Het Rondeel gaat deze actieve mensen verbinden in een stadmakersnetwerk. Het doel is om minimaal een initiatief verder te brengen tot realisatie.

Veel dorpen en plattelandsgemeenten zijn economisch en door maatschappelijke voorzieningen nauw verbonden met de stad. Andersom is de stad afhankelijk van de toestroom uit het ommeland. Traditioneel vormen de bewoners een hechte gemeenschap, waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar leefomgeving.

Wat betekent dit voor bottom-up initiatieven? Is er een verschil tussen stad en platteland? Is er een verschil tussen grote dorpen dicht bij de stad zoals Bathmen en kleine dorpen zo als Okkenbroek? Kunnen de dorpen iets leren van Deventer of is het juist andersom? Is het mogelijk om de dorpen aan te laten sluiten bij het stadsmakersnetwerk?

Met deze zaken heeft Floor Ziegler zich bezig gehouden tijdens het voorjaar van 2017 in het programma ‘Kracht van Dorp de Stad’. In Kracht van Dorp en Stad lag onder andere de wens om de stadmakers van Deventer in de schijnwerpers te zetten en op een meer duurzame manier aan elkaar, het Rondeel en de Gemeente te verbinden. Floor heeft hierbij ondersteund door samen met stadmakers een concept te bedenken waarin deze samenwerkingen worden versterkt. Middels een driedaagse wandeltocht door de dorpen rondom Deventer heeft Floor de dorpen zelf en hun relatie met Deventer verkend. Dit deed zij op de voor haar gebruikelijke manier: zij liet zich leiden door de mensen die zij ontmoette. Een verslag van deze wandeltocht kunt u hier lezen. Actieve dorpelingen werden gespot en belangrijke thema’s of dilemma’s zijn door Floor in kaart gebracht.

 

Hierna is de fietstocht ‘Van Stad naar Dorp’ georganiseerd. Tijdens deze fietstocht werd door bestuurders, verbinders, initiatiefnemers, stadmakers uit Deventer en dorpmakers uit Diepenveen en Lettele onderzocht wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen stad en dorp. Floor heeft hier verteld wat zij zoal te horen heeft gekregen van de mensen in de dorpen, en dorpmakers zij naan het woord geweest. Aan de hand van deze presentatie zijn de aanwezigen uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en af te tasten of en hoe er van elkaar geleerd en samengewerkt kan worden.