CultuurTafel Noord

Floor Ziegler is mede-oprichter van de CultuurTafel Noord. De CultuurTafel Noord is er voor en door alle culturele organisaties die Amsterdam-Noord rijk is. De CultuurTafel wil zich sterk maken voor een bloeiend cultureel leven in Amsterdam-Noord waar zowel inwoners van noord als Amsterdammers maar ook bezoekers van Buiten Amsterdam zich thuis voelen en zij iets beleven wat zij spannend, leuk en inspirerend vinden.

De CultuurTafel bestaat uit organisaties van alle kunstdisciplines: dans, muziek, film, beeldende kunst, kunstopleidingen, podia, broedplaatsen. Er heerst een open en nieuwsgierige sfeer naar elkaar en iedereen volt de noodzaak elkaar te leren kennen, van elkaar te leren, op elkaar af te stemmen en gezamenlijk activiteiten te ondernemen. Organisaties die lid zijn van de CultuurTafel zijn onder andere EYEfilm, Over het IJ Festival, Paard van Noord, De Ceuvel en nog vele andere. Steeds meer culturele organisaties vestigen zich in Noord en zijn geïnteresseerd in de CultuurTafel. De CultuurTafel is een coöperatie die verschillende culturele organisaties van Noord samen vormen, om elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken en daarmee Noord Cultureel steeds sterker op de kaart te zetten. Onder andere is daartoe de Noordagenda ontwikkeld om alle bezoekers van Noord te informeren over wat er cultureel te beleven valt in Noord.

Lees meer over de CultuurTafel via CultuurTafelNoord.nl.