Huis van de Commons opent bij Zuidas

10 juli 2018

Het Huis van de Commons, een faciliterende werkplek gericht op de buurt en de stad, wordt op 19 juli geopend in de broedplaats Old School bij de RAI. Initiatiefnemers zijn het Stadmakerscentrum en De Coöperatie, een netwerk van 700 freelance journalisten. De officiële opening is om 17:00 uur door Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid.

Het Huis van de Commons biedt zich aan: je kan er werken, samenwerken, bijeenkomen, programmeren, koffie komen drinken en netwerk ontmoeten. Het Huis komt tot leven doordat de aangesloten gebruikers en hun netwerken haar gaan activeren. Journalisten, stadmakers, creatieven, ambtenaren en anderen zullen er activiteiten initiëren en samenwerken.

Common betekent gemeenschap, gemeenschappelijk, eenvoudig, van het volk. De term wordt steeds vaker gebruikt voor de bottom-up beweging of een niet-institutionele manier van samenbrengen van mensen en professionals, met als doel om te delen. Het Huis van de Commons stimuleert een nieuwe wereld, waar mensen op basis van gelijkwaardigheid en gedeeld eigenaarschap samen invulling geven en bouwen aan hun omgeving. Het Stadmakerscentrum verbindt daarvoor met vele bestaande initiatieven, stadmakers en instellingen in de stad om te werken aan concrete lokale thema’s.

Deelnemende organisaties die actief aanwezig zijn in het pand zijn (o.a.): Stadmakerscentrum, De Coöperatie, Taalstudio, DeNederlandseBoekengids, Publicism, iGlow Leerbedrijf, Commons Network, Verhalende Journalistiek en Onfile-netwerk voor vluchteling journalisten. Daarnaast zullen er zelfstandige stadmakers en journalisten werken en programmeren. De initiatiefnemers verwachten een sterke uitbreiding van het aantal aangesloten netwerken. Huurders kunnen alleen partijen zijn die als individu of gemeenschap/bedrijf een bijdrage leveren aan het maatschappelijk collectief.