Politie Amsterdam

De politie in Amsterdam werkt aan de verbetering van de relatie met buurtbewoners op het thema drukte in de stad. Dit gebeurt in het kader van het programma ‘Politie van Iedereen’. De afdeling Centrum/Noord heeft Floor Ziegler & Company gevraagd een middag op dit thema te begeleiden.
Floor werkt vanuit een visie over verbinden en het vormen van gemeenschappen aan de hand van een lokaal en actueel thema. Via haar werkwijze middels omgevingswandelingen ontstaan spontane gesprekken op straat en in de buurt.

Daarnaast is Floor Ziegler gevraagd een presentatie te geven aan de Politie Amsterdam tijdens de Boardroomsessie voor de medewerkers van DROS. Floor heeft hier verteld over haar projecten, werkwijze en visie op een gekantelde wereld, waarin de systeemwereld en de samenleving gelijkwaardig samenwerken. Haar uitgebreide ervaring in het organisch laten ontstaan van inclusieve, inventieve gemeenschappen rond een plek en een thema vormt hierbij de leidraad.

Tijdens deze sessie heeft zij de medewerkers van DROS actief meegenomen naar de gezamenlijke opdracht van de strategische verkenning waar de Eenheid Amsterdam nu voor staat. Hoe betrek je je medewerkers mee in deze visie? En hoe betrek je ze bij de kernboodschappen:

  • Maatschappelijke verankering
  • Partnerschap
  • Professioneel vermogen
  • Wendbaarheid

De politie zoekt doelbewust de verbinding met de buurt. Ze wil zich optimaal bewust zijn van de veiligheidsvragen die daar spelen en hoe onze samenleving verandert. Door verbinding te maken op straat wordt een stap verder gezet dan samenwerken: partnerschap. In de werkwijze van Floor komen de punten aan de orde die aansluiten op professionalisering van de manier van aanspreken, intern en extern. Floor biedt methodiek die de wendbaarheid en flexibiliteit die wordt gezocht helpt vergroten.

Samen vooruitkijken in de stad waarvoor we het doen. Meebewegen in deze veranderingen zorgt ervoor dat DROS medewerkers de stad blijven verstaan.