PLAN B

In PLAN B verkent Floor Ziegler, samen met stedenbouwkundige Marco Broekman en planeconoom Jaap Zijda, ruimtelijke toekomstscenario’s die de vitaliteit en aanpasbaarheid van middelgrote stadscentra versterken.

Dit onderzoek heeft de naam PLAN B. Waarbij de B niet alleen staat voor binnenstad, maar tevens verwijst naar het type steden waarop het team zich focust en de alternatieve strategie die zij daarop ontwikkelen.

In dit project wordt de aandacht op een specifiek soort steden in Nederland gericht. Het gaat om steden die niet eenduidig zijn te beschrijven, maar die eigenlijk overal tussenin zitten. Dit geldt bijvoorbeeld voor hun ligging, inwoneraantal en economisch potentieel.

image12
 
We noemen ze hier de B-steden, de steden van het tussenland. Ze zijn gelegen tussen de Randstad en de landsgrens. Ze behoren niet tot het economische kerngebied van Nederland, maar zijn ook geen onderdeel van de krimpregio’s. Het zijn geen grote Nederlandse steden, maar echt klein zijn ze ook niet (inwoneraantal tussen de 50.000 en 90.000).

Het team constateert dat de discussie over Nederlandse binnensteden momenteel vooral op de leegstandsproblematiek en het oplossen daarvan is gericht. Zij is van mening dat de uitdaging er met name in ligt specifieke toekomstperspectieven voor binnensteden te ontwikkelen die passen bij de sociaaleconomische kenmerken, de ontwikkelingsgeschiedenis van de steden en het regionale netwerk waarin zij zijn gelegen. Verschuivingen van zwaartepunten in stedelijke netwerken hebben gevolgen voor de centraliteit van locaties binnen een regio. Daarbij veranderen ook de allocaties van functies als arbeid, huisvesting en voorzieningen. Door vanuit lokale krachten en identiteiten te redeneren kan door deze steden beter op toekomstige verschuivingen worden geanticipeerd.

Na een breed uitgevoerde quickscan is een drietal middelgrote steden geselecteerd om nader te onderzoeken: Heerhugowaard, Emmen en Oss. Binnen deze studie dienen zij als representatieve voorbeelden voor de middelgrote Nederlandse stad.

Tot slot doelen we met PLAN B ook op een alternatieve strategie voor de verdere ontwikkeling van de huidige binnensteden. Deze strategie bestaat nadrukkelijk niet uit een blauwdruk, maar zoekt naar methodes waarin top-down plannen en bottom-up initiatieven samenkomen.

Bekijk hieronder de presentatie die Floris van der Zee en Floor Ziegler gaven op het Stadmakerscongres 2017 over Plan B.