De Dwarszitter

‘Dwarszitter’ lijkt een gewoon bankje, maar is een concept bedacht door Floor Ziegler in samenwerking met een team van Luisteraars. De bedoeling van de Dwarszitter is dat mensen op uiteenlopende leef- en werkplekken, zowel in dorpen steden en organisaties uit te nodigen voor een gesprek. Zonder een vooropgesteld doel. De leidende vraag die de Luisteraar aan de persoon op de bank stelt is wat hem dwarszit. Als vanzelf vertellen mensen hun levensverhaal, wat hun beweegt, over hun favoriete plekken of passies; De Luisteraar luistert met aandacht, belangeloos, zonder vooringenomen mening of oordeel.

Wat doet de Dwarszitter voor mij?

Op de Dwarszitter kunnen er vragen worden gesteld binnen een thema. Zoals eenzaamheid, wat er speelt in de wijk of waar behoefte aan is voor bewoners. De Dwarszitter is een middel om aandacht te schenken aan onderbelichte zaken en begrip te vragen voor diverse thema’s. Door het gesprek ontstaat er een verbinding tussen de luisteraar en de dwarszitter en groeit het wederzijds begrip.

Zo zat de burgemeester van Harderwijk dwars in zijn eigen stad. Hij luisterde en leerde wat er speelde in de wijken en onder de inwoners. Door zijn netwerk en met zijn kennis is het mogelijk de besproken onderwerpen mee te nemen in zijn beleid. Met het oog op de naderende gemeente verkiezingen is de Dwarszitter een prachtig middel om de kiezer een stem te geven. Lees hieronder het artikel hierover in het Burgemeestersblad.

Bestellen van de Dwarszitter kan hier.

burgemeestersblad-24-25-1
IMG_0836