Brandweer Schalkwijk

De afgelopen maanden heeft Floor Ziegler met het team D van Brandweer Schalkwijk uit Haarlem samengewerkt aan verbinding met de buurt rond de kazerne. Floor heeft korte interviews met de brandweermannen gehouden over hun drijfveren en interesses. Ook heeft Floor de buurt verkend en afspraken gemaakt met instellingen en ondernemers rond de kazerne. Tenslotte is zij een dag met een aantal brandweermannen de buurt ingetrokken en hebben zij onder andere een school en verzorgingstehuis bezocht en verteld over de wereld van brand en hun werk als brandweermannen. Uit deze eerste verkennende samenwerking is gebleken dat de werkwijze aanspreekt.

Er wordt gewerkt op maat. Door het klein te houden en te koppelen aan ieders persoonlijke drijfveren wordt de verbinding gemaakt met de omgeving. Deze positieve inzichten en ervaringen hebben bij de leidinggevenden van alle vier de teams van Schalkwijk geleid om hetzelfde proces te herhalen met de overige drie teams A, B en C. Op eenzelfde manier zullen er eerst individuele gesprekken worden gevoerd om op zoek te gaan naar ieders drijfveren. Daar vandaan wordt contact gelegd met instellingen in de buurt. Hiervoor wordt een andere dag een bezoek gebracht aan ontmoetingsplekken die tegemoet komen aan de interesses van het individu. Ook zal er dichtbij de kazerne gekeken worden met de deelnemers naar de directe verbinding in de buurt.

Hieronder een korte van het bezoek van de brandweer aan een school. Video door Sofie van Hamersveld.