Warme verbindingen in Revelsant

In 2018 wordt bij woningcorporatie Mercatus een participatietraject opgestart, waarbij samen met bewoners van 140 wooneenheden wordt bepaald welke strategie gekozen wordt. Als lange termijn doelstelling streeft Mercatus ernaar haar woningen vrij te maken van gebruik van fossiele brandstoffen met een zo laag mogelijk energieverbruik. Hieraan voorafgaand wil Mercatus weten wat er leeft binnen de bewoners van het woongebied. De vier flats en de type bewoners in het gebied verschillen onderling van elkaar als het gaat om leefbaarheid, sociale verbinding en wonen. Bovendien is er onderhoud nodig aan de flats, en moeten de ketelhuizen met daarin de collectieve verwarming vervangen worden. Het streven van Mercatus is dan duurzaam en fossielvrij energieverbruik te kunnen realiseren. De vraag is of deze behoefte ook leeft onder de bewoners.

Hoe wordt betrokkenheid gecreëerd en kan de verbinding met de bewoners worden gemaakt? Op welke manier is het mogelijk samen de weg naar duurzaamheid en fossielvrij energieverbruik te bewandelen? En hoe maakt Mercatus contact met de omgeving en starten ze het gesprek over dit onderwerp?

In het kader hiervan heeft Floor, in de wijk Revelsant in Emmeloord, een aantal medewerkers van Mercatus gedurende twee dagen meegenomen en thuisgebracht in haar werkwijze, ervaring en inspiratie. Tijdens deze dagen heeft zij een presentatie gegeven van initiatieven die met haar hulp zijn ontwikkeld, en gaf ze meer inzicht in haar methode. Vervolgens is Floor met de medewerkers van Mercatus op stap gegaan, en heeft ze met hen door de wijk gewandeld. Zij lieten zich leiden door de mensen  die ze ontmoetten en hoorden zo wat er leeft in de wijk, wie belangrijke initiatiefnemers zijn en waar de mensen samenkomen om elkaar te ontmoeten.

Floor en haar team betrekken bewoners bij de vraag of en hoe de wijk van aardgas over kan gaan naar duurzame energie. Via het thema ‘Warmte’ verbinden zij de bewoners en vragen zij hen mee te werken aan kleine kunstprojecten in de portieken van de flats. De eerste bewoners, kwartiermakers, kunstenaars en leerlingen van het technasium zijn al betrokken.

 

Foto’s: J. Hilgenkamp & Floor Ziegler