Aardgasvrije wijken

In mei en juni 2019 heeft Floor Ziegler & Company vijf omgevingswandelingen georganiseerd met als thema de overgang aardgasvrij.
De energietransitie is een mogelijk ongeëvenaarde moeilijke opgave. Zowel op technisch, financieel, economisch als op sociaal-maatschappelijk vlak. Het aardgasvrij maken van de Nederlandse huishoudens is daarbinnen weer een grote uitdaging. De mate van betrokkenheid en draagvlak onder bewoners is een wezenlijk voorwaarde voor het succes van de transitie. Deels omdat dat draagvlak de transitie helpt maar ook omdat gebrek aan draagvlak de transitie zal afremmen of dwarszitten; het is een geladen maatschappelijk onderwerp. Aan Floor de taak om op sociaal-maatschappelijk vlak begrip te creëren voor de toekomstige overgang naar aardgasvrij.

Aan Floor Ziegler and Company werd gevraagd om een vijftal “Omgevingswandelingen” te organiseren in opdracht van het Overlegovergaan Fysieke Leefomgeving . Het doel van deze wandelingen was om voor het OFL kennis te nemen van wat er speelt, kennis te maken met sleutelfiguren in een wijk en een aanzet te geven tot het creëren van een gemeenschappelijk draagvlak.

Het idee achter een omgevingswandeling is dat mensen vanuit de systeemwereld een beeld krijgen van wat de impact en beleving is van de overgang van gasvrij naar duurzame energie voor de bewoners. Zij wandelen als mens en niet vanuit hun functie en horen daarom veel meer en andere belevingen. Vaak blijkt dan dat er veel meer positieve verhalen naar boven komen, ook komen bewoners vaak met verrassende oplossingen en zien in het thema een zaadje voor nieuwe projecten, verbindingen en initiatieven.

“Ik heb het helemaal gehad met al die lessen over duurzaamheid op school, het smelten van de ‘aarde’, ijsberen die gered moeten worden. Ik wil gewoon iets doen, een actie….Ja hoor, bel mij maar dan kom ik naar de bijeenkomst van de gemeente.” –  jongen op straat in Schiedam, 12 jaar

In totaal zijn er door Floor Ziegler & Company in vijf steden omgevingswandelingen gewandeld. Hieronder een fotografische indruk van de wandelingen per stad.

Emmeloord
De eerste wandeling heeft plaatsgevonden in Emmeloord. Daar is al een duurzaamheidstraject geweest waar Floor Ziegler bij betrokken was.

 

Heusden

 

Zutphen

 

Rotterdam en Schiedam