Anders Werken

Vanaf januari 2019 is Floor Ziegler & Company een van de begeleiders van het ontwikkeltraject ‘Anders Werken’ op het thema ‘leefbaarheid’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
Op initiatief van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zijn gemeenten uitgenodigd om deel te nemen aan het traject ‘Anders Werken’ met het oog op de komst van een Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de nieuwe omgevingswet. Dit traject is gericht op het gelijkwaardig samenwerken van gemeenten met lokale stadmakers en ontwerpers rond actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Van de 18 steden die zich hebben aangemeld heeft Floor Ziegler & Company er 10 begeleid in dit Anders Werken.

De leerlijn ‘leefbaarheid’ richt zich op de veerkrachtigheid van binnensteden en dorpskernen en het bevorderen van sociale samenhang door ruimtelijke interventies. In  deze leerlijn worden de ‘Omgevingswandeling’, ‘Dwarszitter’ en ‘Tussenruimte’ als instrumenten ingezet om tot een helder thema en stadslab te komen, waar ambtenaren, stadmakers, bewoners en ontwerpers ontdekken en ontwikkelen op basis van gelijkwaardigheid.

De 2e oproep is inmiddels online, zie de oproep hier
Gemeenten kunnen zich aanmelden vóór 9 september 2019

Floor Ziegler is geïnterviewd over het Anders Werken traject, zie hier het interview