Haarlem ZuidWest: een nieuwe wijk in co-creatie ontwikkelen

In Haarlem Zuid West (Spoorzone) worden in de komende jaren 2.000 woningen gebouwd en dat heeft een grote impact op de buurt. Naast de meer traditionele inspraakmogelijkheden werken wij, in samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar, aan het indringender betrekken van de (nieuwe) bewoners bij het ontwerp van de nieuwe wijk. Wij betrokken Social Designer Lotte de Haan en wij zullen de komende jaren nog meer Social Designers gaan verbinden aan deze toekomstige wijk. Lotte woont inmiddels als kwartiermaker in de buurt. Zij betrekt de stadmakers van Haarlem, de lokale bewoners en programmeert iedere zondag projecten rond thema´s als groen, mobiliteit en stedebouwkundig ontwerp. We zetten een plek op in de buurt waar geprogrammeerd wordt en dat duidelijk herkenbaar en goed toegankelijk is. We werken nauw samen met Urban Sync, projectontwikkelaars HBB Groep, Hoorne Vastgoed, Mecanoo Architecten, Woningcorporaties, Gemeente Haarlem. We werken aan nieuwe manieren van co-creatie waarbij alle betrokkenen gelijkwaardig samenwerken en ieder zijn rol en verantwoordelijkheid heeft. Bewoners zich gehoord voelen en mede eigenaar zijn van hun stukje (nieuwe) stad.

Laat een reactie achter