Wegwijzer: stappenplan voor Omgevingswandeling

Voor het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving organiseerden we een aantal Omgevingswandelingen in het kader van het project Aardgasvrij om te onderzoeken hoe dit project gebruik kan maken van de kracht en vermogens van bewoners, welke rol participatie en co-creatie kan spelen. Naar aanleiding van de wandelingen ontwikkelden we, samen met het OFL, een wegwijzer Omgevingswandelingen die handvatten biedt voor het inzetten van het instrument.

De Wegwijzer is bijna klaar en wordt dan hier gepubliceerd en is vrij te gebruiken.

Laat een reactie achter